Oleme saanud väga palju tagasisidet loo kohta, milles rääkisime ainult veidi keel põses hoiakuga sellest, kuidas teenida oma esimene miljon iluteenuste valdkonnas (loe seda siit). Paljud tüdrukud on meilt selle peale põhimõtteliselt küsinud, mida nad peaksid siis ikkagi tegema, et oma karjääri iluteenuste valdkonnas paremini planeerida ja mitte jääda õnnetuks näguripalka teenivaks liinitöötajaks. Püüame anda vähemalt mõned ideed, millest võib kasu olla.


Ära ela eilses päevas

Maailm on muutunud. Mis see täpselt tähendab? Viimaste aastate jooksul on dramaatiliselt pihta saanud kõikvõimalikud vahendajad ja seda valdkondade üleselt. Ilmselt oled kuulnud, millise muutuse tõi taksonduses kaasa Uber või kuidas on muutnud majutuspindade vahendamist näiteks Airbnb. Täiesti paratamatu loogika siinjuures on väga lihtne: kui informatsioon muutub paremini ja kiiremini kättesaadavaks, siis puudub vajadus vahendajate järele, kuna nende poolt loodav lisandväärtus puudub või on isegi miinusmärgiga. Nüüd võid küsida, mida see veel täpselt tähendama peaks. 

Toome lihtsa näite: kui varem oli vaja takso tellimiseks helistada operaatorile, kes hoidis enda kontrolli all tervet hulka taksojuhte, kellele ta sisuliselt utoopilise hinnaga autosid rentis, siis nüüd on võimalik võtta ühendust otse juhiga, kes sulle teenust pakub. Kogu vahendusteenuse kiht on kahanenud kordades õhemaks, taandunud tagaplaanile ning pole isegi märgatav. Analoogselt muutub kõik seoses ilusalongidega. Suured ilusalongid satuvad järjest suurematesse raskustesse, sest neil ei õnnestu enam müüa ideed oma vajalikkusest. 

Suhe tekib ilutöötaja ja kliendi vahel ning salongi bränd ei oma tulevikus sisuliselt enam mitte mingisugust kaalu. Ärilisest aspektist on tegemist olukorraga, kus salong on justkui vananenud vahendusorganisatsioon, mis püüb teenida töötajate pealt vahendustasu tehes omaltpoolt kõik selleks, et tekiks võimalikult vähe otseseid suhteid teenusepakkujate ja klientide vahel. Paraku on säärase ärimudeli viljelemise pooldajatele palju halbu uudiseid - informatsiooni levimise kiirus on suurenenud tuhandeid kordi, kõik on väga palju läbipaistvam ning seetõttu on ka tavapärane salongi mudel kaotamas täielikult oma majanduslikku mõttekust.

 

Sinu kapitali allikad

Kui varem sõltus ilutöötaja karjäär ikkagi arvestataval määral tööandjast, siis nüüd on olukord kardinaalselt erinev. Kui vana majandust toitis veel see, et salong suutis luua teatud sisenemise piiranguid erinevates iluvaldkondades ning suhet töötaja ja salongi vahel võis pidada mingilgi kujul töötajale vajalikuks kapitaliks, siis nüüd tundub ainuüksi mõte sellest sama absurdne kui maksta isehakanud vahendajatele vabatahtlikult juurde toa eest, mille võib otse võtta Airbnb kaudu. Ilutöötaja jaoks on ainult kaks põhimõttelist asja, mida saab kapitaliks pidada: kliendisuhted ja oskused. Ükskõik, milliseid teisi müüte salongiomanikud kultiveerida üritavad, on see surnult sündinud üritus. 

Kõigepealt kliendisuhted. Kui sa teed oma tööd hästi, siis sul lihtsalt tekivad kliendisuhted, mis kuuluvad sulle, mitte salongile, Eesti Vabariigile või Lichensteini vürstile. Need on sinu omad. Tööd võib teha mitut moodi. Sama protseduuri võib läbi viia mehaaniliselt - klient tuleb, teed töö ära, klient lahkub, kõik on ok. Justkui. Sama tööd võib teha aga nii, et sa ka tegelikult ja sisuliselt huvitud sellest, kuidas saavutada kliendile sel momendil maksimaalne tulemus. Suhtled, küsid, ei oleta ning püüad ennast päriselt tema olukorda panna.

Nagu ilmselt tead, toimub siis sama töö tegemine teistmoodi. Siis on see töö ja lisaks sellele panus suhtesse. Ja just sellist panust suhtesse võib võrrelda ülekande tegemisena virtuaalsele pangakontole, sest õigesti toimides omabki see panus reaalset rahalist väärtust. Ning siinkohal tekibki küsimus, kes seda kontot tulevikus käsutab. Kui selleks on vahehdaja näiteks salongi näol, siis kärbuvad need maksed säärasele emotsionaalsele pangakontole ilutöötaja poolt aja jooksul olulisel määral kokku, sest ilutöötajal puudub sisemine motivatsioon seda teha, kuna ta ei kontrolli ise tulevikus sellest saadavat kasu. Kui teed neid makseid aga eesmärgiga luua otsesed suhted iseenda ja kliendi vahe, on see sõna otseses mõttes kapital, mida saad tulevikus kasutada. 

Kliendisuhetel on täiesti ratsionaalselt arvestades suur väärtus. Nende omamine kindlustab su tuleviku ilutöötajana, sellepärast et luues võimalikult palju otseseid ja tähenduslikke suhteid klientidega, saad neile põhimõtteliselt müüa tulevikus järjest rohkem teenuseid, vastavalt sellele, mida sa teha oskad. 
 

Teine kapitali allikas

Ja see toobki meid ilutöötaja teise kapitaliallikani, milleks on sinu oskused (siinkohal lihtsalt jälgi, kui cool-ilt sujuv see üleminek oli - kui sa teemat jagad, on lihtne sellisel levelil rullida). Aga asjast. Oskused. Nii nagu määravad kliendisuhted ära selle, kui mitmele inimesele suudad sa väärtust luua, määravad oskused ära sinu poolt loodava väärtuse hinna. Teisisõnu, mida rohkem on sul oskusi, mida omavad vähemad ilutöötajad, seda suurem on hind, mis sulle makstakse.

Näiteks, kui sa oskad ainult küüsi viilida, võid teenida 5 eurot tunnis ja peadki sellega rahul olema, sest majanduslik nõudluse ja pakkumise kõvera lõikumine määrab ära turuhinna. Inimesi, kes suudavad kellelgi küüsi viilida, on maailmas vähemalt 7,5 miljardit. Kui üritad küsida selle sama asja eest 50 eurot, siis pead oma esimest klienti nukraks tegevalt kaua ootama. Kui oskad aga näiteks paigaldada kulmupikendusi, siis on olukord hoopis teine. Inimeste oskaal maailmas, kes seda suudavad, on väga väga palju kordi väiksem. See omakorda on tekitanud üldise hinnataseme, milles saad kindel olla. Ja kui määrid selle loogika laiali veidigi pikemale ajaperioodile, veendud, et sisuliselt tähendab see kümneid kordi erinevaid sissetulekuid.

 

Mida konkreetselt tähendab oskuste kui kapitali omamine?

Ilutöötajana oled sa iga kuu põhimõtteliselt olukorras, kus sul on võimalik välja müüa oma töötunnid - nii mitu päeva nädalas, kui sa tööd teha soovid, ja nii mitu tundi päevas, kui sa reaalselt töötad. Oskuste omamine annab sulle võimaluse müüa oma töötunde tundualt kõrgema hinnaga. Sul on valikuid. Saad luua väärtust erineval viisil ning oled turuolukorras, kus sul on võimalik kehtestada oma kauba - milleks on su aeg - väljamüümisele tunduvalt kõrgem keskmine hind. Näiteks pole sa siis pelgalt algsete oskustega küünetehnik, kes suudab teha ühte väga levinud protseduuri, mille eest midagi ei maksta, vaid suudad kliendile paigaldada kulmupikendusi, teha Lash Lift protseduuri, microbladingut või muud säärast. Sisuliselt toob see kaasa kaks võimalikku stsenaariumit võrreldes vähemate oskustega ilutöötajaga: sa kas teed sama tasu teenimiseks kümneid kordi vähem tööd ja naudid väga palju rohkemat vaba aega või (nii nagu paljud edasipüüdlikud naised iluvaldkonnas) teenid lihtsalt sama ajaperioodi jooksul kümneid kordi rohkem raha. Ja just sellepärast ongi kvaliteetsed oskused ilutöötaja teine kapitali allikas.


Meil siin ProBrows Eestis on privileeg kokku puutuda väga paljude tüdrukutega ja naistega, kes on juba säärasest loogikast väga hästi aru saanud ja kasutavad seda oma töös. Me oleme oma koolitustel osalejatelt ise väga palju õppinud ja siiralt imetleme nende visadust, andekust ja tublidust. Ja siinkohal teeks tavaline iluteenuste ettevõte mingi promo-pakkumise, räägiks näiteks uutest kulmupikenduste või Lash Lift koolitustest, kui ta selliseid pakub. Aga me ei tee seda. Miks? Sest meie koolitused on juba septembri kuuni välja müüdud. Ju siis on meid selleni aidanud ka miski muu peale juhuslikkuse või hea õnne :) Võimalik, et veidi säärast kick-ass-take-names suhtumist ja kindaslti midagi veel...