Täna jätkame meie uue koolituste metoodika tutvustamist ja räägime sellest, kuidas paremini õppima õppida.
 

5. Keskendu õppimise põhjustele.

Ka see võib tunduda täesti elementaarsena, kuid oleme suure hulga koolituste läbi viimise abil aru saanud, kui palju aitab õppijaid just see, kui nad mõtlevad läbi ja sõnastavad oma isiklikud põhjused, miks tasub uus oskus omandada. Sisuliselt ongi pigem küsimus selles, et kui osaleja ei ole põhjusi selgelt välja välja mõelnud ja välja öelnud, on tema sisemine motivatsioon uue oskuse omandamisel tunduvalt väiksem. Motivatsiooni tase toob aga kaasa kaks väga põhimõttelist tulemit: suurema keskendumise igale käimasolevale harjutusele (see puudutab eeskätt koolituse kestel läbiviidavaid harjutusi) ja teiseks oluliselt suurema sageduse iseseisval harjutamisel (osalenu lihtsalt harjutab uusi oskusi iseseisvalt tunduvalt rohkem). Tavaliselt lasemegi osalejatel need põhjused, mida uue oskuse omandamine neile isiklikult annab, nii sõnastada, välja kirjutada, välja öelda kui ka igat muud moodi nii fikseerida, et need igal juhul meeles püsiksid.

Mida saad sina teha? Enne, kui asud uute tehnikate õppimise juurde ja ka paralleelselt nende õppimisega, mõtle välja ja korda endale, mis põhjustel sa seda teed. On paratamatu psühholoogiline fakt, et keskendudes põhjustele (miks uus oskus õppida) on inimese motivatsioon kordades suurem ja õpitulemused kordades paremad kui keskendudes vaid sellele, kuidas uus oskus omandada.

 

6. Seosta õpitu sellega, mida juba valdad.

Üheks väga oluliseks osaks toimivast õppimisest on see, et suudad leida seoseid õpitava ja selle vahel, mida juba oskad. See on iseenesest igati elementaarne. Samas kätkeb meie uus lähenemine seoste leidmist ka palju laiemalt ning valdkondade üleselt. Mida see täpselt tähendab? Kohati võib tunduda päris eba-intuitiivne, et otseseid paralleele on võimalik leida ka tegevuste vahel, millel pole esmapilgul eriti palju ühist. Näiteks, kui oled professionaalne ripsmetege seotud tööde osas on võimalik täpselt sama oskusi ja mehhaanikat üle kanda erinevate kulmutehnikate omandamisele ja veelgi enam. Kui oskad näiteks väga hästi meikimist, siis on võimalik leida, luua ja tugevndada seoseid selle ja microbladingu vahel. Esmapilgul kaks täiesti erinevat tegevust, kuid oluline on just kattuvate mehhaanikate tuvastamine ja võimendamine. Peale seda, kui osalejad on harjutanud nägema sääraseid seoseid, suudavad nad kasutada märksa paremini ära nii seni õpitut kui ka omandada uusi oskusi julgemini.

Mida saad ise teha? Tuleta meelde oma tugevused ja mõtle läbi, kuidas omandasid mingi oskuse, mida praegu väga hästi oskad. Püüa leida seoseid selle ja uue omandatava oskuse vahel ka siis, kui valdkonnad on täiesti erinevad. Sagedamini kui mitte kattuvad mehhaanikad ka siis, kui tegevustel pole esmapilgul eriti palju ühist.

 

7. Kasuta õppimiseks… õpetamist.

Oleme veendunud, et kõige paremini aitab kinnistada uusi oskusi see, kui koolitusel osalenu peab andma oma teadmisi edasi kellelegi teisele. Selles olukorras rakendub mitmeid nähtusi, millest enam eelneb otsesele õpetamise protsessile. Mida see tähendab? Nimelt tekivad kasud juba sellest, kui inimene peab oma peas kogu õpitu nii ülevaatlikult ja konkreetselt struktureerima ja “selgeks mõtlema”, et ta suudaks seda edasi anda teisele inimesele. Pareto printsiibi kohaselt toimubki valdav osa tööst ära ettevalmistuse faasis ja vaid viiendik otsese õpetamise näol. Meie uus lähenemine koolitamisele mitte üksnes ei kiida heaks vaid ka igati soosib ja innustab teadmiste edasi jagamist teistele. Loomulikult ei tähenda see, et me oleksime nüüd hakanud koolitajaid koolitama, küll aga oleme veendunud, et omandatud teamisi jagades, kasvõi teistele koolitusel toimunu selgitamisel, saavad osalejad asjad iseenda jaoks veel kordades paremini selgeks.

Mida saad ise teha? Ära piirdu sellega, et keskendud vaid enda harimisele. Lepi kokku, et õpetad kellelegi selgeks need uued oskused, mida ise õpid. Esmapilgul raske või isegi võimatuna tunduv lähenemine muudab su õppimisprotsessi kordades efektiivsemaks ning su tulemused paranevad arvestataval määral. Nii veider, kui see ka poleks, ei ole ning ei pea olema õpetajad alati meeletult paremad õpilastest, keda nad õpetavad. Nende tase peab olema kõrgem, kui tihti hinnatakse üle seda, kui palju kõrgem :)

Loodetavasti on nendest mõtetest kasu, kui soovid uusi oskusi omandada.