Viimasel ajal on meilt iga päev küsitud uue FullGlam kulmukoolituse kohta ja oleme väga õnnelikud, et ka Eesti ilutegijad ja kulmuprofid on selle koolituse nii hästi vastu võtnud. FullGlam kulmude koolituse esimene grupp on juba välja müüdud ja mitmes teises grupis on vaid mõni vaba koht.

Täna vastabki ProBrowsi koolitaja Siiri Tabri küsimustele, mida ProBrowsi vanemad ja värskemad koolituskliendid on meilt küsinud.


Mis see FullGlam kulmukoolitus on ja milleks see tehti?

Olgem ausad, Eestis on kümneid erinevaid kulmukoolitusi ja nende tase on väga erinev. Valdav enamik neist on alguse saanud väga lihtsalt: inimesel tuleb idee, et võiks oma oskuste teistele õpetamisega natuke teenida ning ta nimetabki selle koolituseks. Selles pole loomulikult mitte midagi halba. Lihtsalt paljud osalejad, kes on säärastel koolitustel käinud, on hiljem tunnistanud, et koolitusel osalemise tulemusena nende elus just väga palju ei muutunud. See ongi üks peamistest põhjustest, miks otsustasime juba eelmise aasta keskpaigas hakata välja arendama uut lähenemist kulmude modelleerimisele ja hooldusele. Nüüdseks ongi sellest saanud FullGlam kulmud.
 

Mis siis eristab FullGlam kulmukoolitust teistest koolitustest?

Peamisi erinevusi on kolm.

Esiteks, on tegemist väga kaasaegse ja rahvusvahelise lähenemisega (teeme sama koolitust nii Soomes kui ka teistes riikides) ning sellest tulenevalt on suurem kaasatud ekspertide hulk ning tänu sellele ka kasutatav kompetents. Räägime ka päriselt uutest trendidest ning vaatame koos osalejatega, kuidas see kõik ellu viia.

Teiseks, on erinev rõhuasetus. Me ei keskendu niivõrd sellele, et rääkida teooriast või näidata elementaarseid baastehnikaid, mida valdav osa osalejatest niikuinii oskab. Keskendume palju enam sellele, kuidas luua ja hoida suurepäraseid kliendisuhteid, ületada kliendi ootusi ta kulmude osas ning tänu sellele teenida ka endale või salongile oluliselt rohkme raha.

Kolmandaks erineb FullGlam kulmukoolituste koolitamise protsess väga ulatuslikult sellest, mida osalejad on harjunud kogema teistel koolitustel. Mitmed tavalistel kulmukoolitustel osalenud tunnistavad, et tegelikult ei erine nende kogemus kulmukoolitustel mitte millegi poolest näiteks video vaatamisest, sest koolitaja lihtsalt kannab koolituse ette. FullGlam koolitustel on lähenemine väga individuaalne ning seeõttu ka faktiliselt tunduvalt tulemuslikum.
 

Mida siis FullGlam koolitus osalejale konkreetselt annab?

Keskendume muutusele. See võib kahtlemata kõlada väga ambitsioonikalt, kuid oleme ise näinud, et ka ühe päeva pikkuse koolituse tulemusena hakkab osaleja tegema mitmeid asju teisiti. Tänu laiemale lähenemisele ja sellele, et keskendume eeskätt kliendile kui inimesele ja tema tegelikele vajadustele, mitte pelgalt tehnikatele, suudavad osalejad välja arendada hoopis teisel tasemel kliendisuhteid, luua kliendi jaoks rohkem väärtust ning tänu sellele teenida ka suuremat kasumit.


Kui peaks ühe sõnaga iseloomustama ProBrowsi FullGlam kulmukoolitust ja ProBrowsi koolitusi üldse, siis on selleks professionaalsus. Oleme kõik põhjalikult läbi mõelnud ja -proovinud ning selle tulemusena teame täpselt, millest räägime ja mida osaleja tänu sellele saab oma elus ja töös muuta. Professionaalsed on kõik meie materjalid, tööprotsessid, näited ja kaasa antavad lisad.Soovid osaleda, kindlusta endale koht kohe