Copyright ProBrows Europe.

Paljud naised on öelnud, et nad lihtsalt pole loovad inimesed ning püüavadki seetõttu teha asju pigem kindlamini järeleproovitud lähenemisi kasutades ning hoida kõrvale olukordadest, mis eeldavad loovust. See on väga piirav. Selles loos siin on mõned mõtted, kuidas olla loovam.

 

1. Mõista, mis tegelikult loov olemist takistab

On ilmselge ja tõendatud fakt, et inimene järgib oma tegudes raame, mis on ära määratud selle poolt, kelleks ta ennast peab. See on ilmselge. Näiteks, kui inimene peab ennast halvaks kirjutajaks, siis on üpris naiivne loota, et ta hästi kirjutama hakkab või seda isegi tõeliselt pühendunult teha proovib. Peamiseks miinuseks säärase mõtlemise juures ongi enamasti see, et meie arusaam sellest, kes me oleme võib viia välja olukorrani, kus me lihtsalt hoidume teatud tegevustest, sest oleme harjunud mõtlema, et me pole nendes eriti tugevad. 

Täpselt sama mehhaanika toimub loovuse puhul. Kui mõni tüdruk ütleb näiteks endale ja teistele, et ta ei ole loov inimene, siis on võrdlemisi lootusetu oodata talt loovat käitumist. Ta lihtsalt käitubki vastavalt oma välja öeldud arvamusele ning pigem püüab teha võimalikult vähe tegevusi, mis loovust eeldavad. Ometi tasub enamasti see piirav arvamus vaidlustada. Ja siinkohal ei pea me silmas tüüpilist südantliigutavat juttu sellest, et lapseeas olime kõik loovad ja siis muutsid eluraskused meid kinnisemaks, vaid lihtsat fakti: enamik inimesi suudavad olla palju loovamad, kui nad on sunnitud loovamalt toimima. Valdav osa tüdrukutest kasutab ära vaid killukese sellest, milleks nad võimelised on, sest nad lihtsalt lasevad piirata end oma identiteediga seotud veendumustest, millest kaugeltki mitte kõik ei pruugi olla tõesed.

Mida saad teha? Kui oled endale mõttes (või veel hullem enda kohta avalikult) tunnistanud, et sa pole loov inimene, siis lihtsalt vaidlusta see arvamus. Leia tõendeid olukordade kohta, milles oled olnud loov ning võimenda pigem neid, mitte aga piiravat arvamust sellest, et sa pole loov.


 

2. Leia uusi olukordi, milles on vaja olla loov.

See võib muidugi tunduda pisut enesepiinajalik. kuid tasub ära palju kiiremin kui arvata oskad. Kui on üks asi, millest olen paljude tüdrukute ja iseenda käitumist kõrvalt vaadata püüdes aru saanud, siis on see järgmine: enamik tüdrukuid on võimelised kordades rohkemaks, kui neil pole valikut ja nad lihtsalt peavad asjad ära tegema. Täpselt sama puudutab ka loovust. Kui näiteks pidasid varem ebameeldivaks ülesandeid, millega toime tulemiskes on kindlasti vaja loovust - kirjutamist, kujundamist, uute kontseptsioonide välja mõtlemist, turundust, reklaamiga seotud tegevusi ning samas ka esitlusi ja olukordi, milles on vaja kiiret loovat mõtlemist, siis soovitangi nüüdsest hakata ennast võimalikult palju nendesse olukordadesse asetama ning neid ülesandeid vastu võtma. 

Esmalt ebaintuitiivne ja isegi vastik mõte selliste asjade tegemisest muutub kiirest, kui sul pole sisulist valikut neist kõrvale hiilimiseks ning lihtsalt pead need ära tegema. Mis sa arvad, mis enamasti siis nendes olukordades juhtub? Pigem tõenäolisemalt kui mitte üllatad sa nii teisi kui ka sageli iseennast sellega, et toimidki loovalt - teed asju, milleks sa ei pidanud ennast võimeline olevaks. See omakorda on aga kõige lihtsamaks ja paraku ka geniaalsemaks võimaluseks veenda end sellest, et sa oledki tegelikult loov. Loomulikult ei tähenda see, et kõik loovad tööd hakkavad sinu käes mängleva lihtsusega sujuma ning et võiksid minetada mistahes enesekriitika, kuid olen veendunud, et seda proovides pigem üllatad end positiivselt.

Mida saad konkreetselt teha? Lõpeta loovata ülesannete pelgamine ja hakka toimima vastupidiselt - võta enda peale ülesandeid, mille ära tegemiseks on vaja loovalt tegutseda. Kõige parem viis veenda iseennast sellest, et oled tegelikult loov inimene on teha loovaid tegevusi, mille ära tegemist oled eelnevalt teistele avalikult välja lubanud.


 

3. Kasuta loovust valdkondade üleselt.

Arvestades seda, kui paljud siiski loovust mõõdukalt pelgavad, võib tunduda see mõte veel eriti julgena -  ometi see nii ei ole. See tähendab hoopis midagi väga lihtsat. Nii, nagu ei ole loovus kaasasündinud võimekus, mis oleks väheste väljavalitute privileegiks, pole loovust ka mitte kuidagi piiratud mõne konkreetse valdkonnaga. Kui inimene on suutnud toimida loovalt ühes valdkonnas ning saavutanud selles häid tulemusi, võib ta korrata täpselt sama mõnes teises valdkonnas. Oluline on siinjuures vaid see, et ta läheneb uuele valdkonnale samasuguse julge lähenemisega. 

Üheks paljudest näidetest selle kohta on mees, kellega ka meil on olnud au kokku puutuda - Robert Rodriquez. Ilmselt tead, et ta on praktiliselt sama tunnustatud lavastaja kui Tarantino ning lausa peab olema sellest töös väga loov. Ometi ei tea paljud tema enda suhtumist loovusesse - nimelt on ta ise tunnistanud, et ühel hetkel ta tajus, et loovus on absoluutselt üldine ning pole mitte mingit vahet, mis meediumi kaudu see avaldub. Peale seda suureneski dramaatiliselt tema kastuses olevate vahendite valik. Näiteks püüdis ta vahel väljendada oma loovust tehes muusikat, maalides, intervjueerides inimesi, fotografeerides ja hakates isegi rõivaid disainima. Seejuures on märkimisväärne aga asjaolu, et tegemist polnud mitte mingil juhul mõne nartsissistliku eneseimetleja käitumisega, kes arvab, et kõik, mida ta puudutab muutub kullaks, kuigi saavutab tegelikkuses vaid keskpäraseid tulemusi. Ka paljud teised on objektiivselt öelnud, et Robert Rodriquez ongi nendes tegevustes väga hea. Kindalsti tasub õppida säärasest lähenemisest, sest just julgus olla vaba vahendite valikus on paljuski (ja seda tema enda kinnitusel) tema edu aluseks.

Mida saad ise teha? Ära karda kasutada oma loovat lähenemist valdkondade üleselt ja hakata loovalt tegema tegevusi, mille tegemist sa varem ette kujutadagi ei julgenud. Kasuta sama mehhaanikat, mis on sulle edu toonud valdkondades, milles oled tugev ja kanna see üle uutesse tegevustesse. 

Võin omaltpoolt kinnitada, et see töötab ja olen seda ise sageli proovinud. Kuigi ma ei pea ennast heaks kirjutakas, siis vähemalt see, et ma ennast üldse kirjutamise läbi väljendada suudan, on kindalsti tõestuseks sellest, et ei tasu karta läheneda loovalt valdkondadele, mida varem tõesti mitte mingil juhul ennast tegemas ette ei kujutanud. Samas olen täiesti veendunud, et sinda suudad seda veel paremini - lihtsalt leia uusi valdkondi, ära karda ja ole veel loovam :)