Küsisime osalejatelt, miks nad on eelistanud SharpBrows-i microbladingu koolitust ja nad tõid välja kolm peamist põhjust.

1. VÄIKSED GRUPID.
Koolitus toimub väga väikestes gruppides, kus on vaid 2-4 õpilast. Miks? Põhjus on lihtne: oleme kindlaks teinud, et microbladingu ära õppimise aja pikkus on pöördvõrdeline vigade arvuga,mida koolitaja õpilase tööprotsessis välja toob. Selleks on vajalik, et koolitaja näeks muuhulgas ka seda, kuidas õpilane oma tööd teeb, mitte ainult pilti tehtud tööst. Vastasel juhul on väga raske õppida lõigete õiget sügavast, osatööde täpset järjekorda, ettevalmistust jne. Kusjuures siinkohal ei hakka me isegi rääkima sellest, et üle interneti on heade fotodega võimalik diplom hankida ka inimesele, kes pole koolituse järgselt kunagi starter-kit-i avanudki.

2. PRAKTILISUS.
Microbladingu õppimise protsessi olulisim osa on selle teostamine inimesele. Erinevalt mitmetest koolitustest, kus selleni ei jõuta, teostavad SharpBrowsi koolitustel osalejad microbladingu protseduuri kahele modellile, kellest teisele iseseisvalt. Loomulikult eelneb sellele väga intensiivne harjutamise protsess, kuid oluline on siinjuures ikkagi järgmine fakt: “praktiline harjutamine modellil” ei seisne selles, et koolitaja teeb ilusad kulmud ja õpilane lihtsalt kordab mõningaid lõikeid, vaid õpilane saab kogemuse, mille käigus õpib ta kogu protsessi iseseisvalt teostama.

3. PIIRANGUTE PUUDUMINE.
On üldteada psühholoogiline mehaanika, kuidas täiskasvanud elevandid püsivad naeruväärselt hapra ketiga väikse toki küles, sest neisse on lapsepõlvest sisse juurdunud teadmine, et nad ei jõua end lahti rebida. See on meie meelest väär lähenemine. Me ei poolda väljamõeldud tehislikke piiranguid, mille puhul koolitusel osalenul keelatakse isegi harjutamine päris inimestel enne, kui koolitaja vastava loa annab, mida irooniliselt enamik osalejaid ei saagi. Pooldame seda, et iga õpilane areneks täpselt nii kaugele, kui ta suudab ja turg, mitte koolitaja, otsustaks, kes kui palju tööd saab.

Meie jaoks on oluline, et meie õpilaste kliendid oleksid rahul ja selle juures olemegi avastanud huvitava loogika: meie õpilaste töö kvaliteeti ei määra aeg, mis on möödunud koolituse lõpust, vaid kulmude arv, mis nad on selle aja jooksul teinud. Ja see on valdavalt kordades suurem kui teiste kursuste lõpetanutel, kellest mitmed ei olegi paraku microbladingu valdkonnas midagi teinud. Faktid räägivad iseenda eest ja kui soovid microbladinguga päriselt tegema hakata, siis registreeru meie järgmistele koolitustele.