Viewing entries tagged
Daniela Sacerdote

Minu õppetunnid Collistari brändi asutajalt Daniela Sacerdote-lt

Minu õppetunnid Collistari brändi asutajalt Daniela Sacerdote-lt

Kuna saime eile palju tagasisidet just selle kohta, mida mainisin oma postituses Collistari brändi ühe väga olulise asutuaja Daniela Sacerdote-ga peetud vestlustest, lisan täna sellele veel mõned mõtted. Daniela Sacerdote on kahtelemata üks huvitavamaid, inspireerivamaid ja heas mõttes hullumeelsemaid power-naisi, keda olen kohanud. Temast kiirgus ettevõtjalikkust, aktiivsust ja teismelistele omast elujanu ning särtsakust. Veidi markantseks muudab asjaolu muuhulgas ka fakt, et tema vanus algab juba mõnda aega numbriga 7. Kuigi alguses tundus ta veidi liigagi hoogne, avanes temast hoopis teine külg, kui sain temaga pikemalt omavahel vestleda. Siin on kolm asja, mida temalt õppisin ja loodan, et neist võib ka sulle kasu olla.


1. Inimesed ongi piiratud ja sellepärast ei tasu ise pahaseks saada.

Üks huvitavamaid mõtteid, mida Daniela andis, puudutas just suhtlemist erinevate inimestega ning nendest aru saamist. Nimelt, tunnistas ta, et tal kulus päris palju aega, et jõuda tõdemuseni - inimesed ongi oma olemuselt piiratud. Tihti me solvume sellepärast, et teine inimene ei käitu nii, nagu me ootame, et ta käituks. See on äärmiselt inimlik, kuid samas kõnekas näide meie endi piiratusest. Tegelikkuses ei näe me alati inimeste sisse ja igaühel on võidelda oma suured võitlused, millest me absoluutselt mitte midagi ei tea. Seeõttu tasubki jääda väga rahulikuks ka siis, kui teise inimese käitumine meie ootustele ei vasta, väga võimalik on, et see inimene pole oma olemuselt pahatahtlik ega oma isegi mitte mingisuguseid negatiivseid kavatsusi.

Tihti käitubki ta nii oma parimate võimete piires ja need võimed võivadki mõnes valdkonnas olla üpris piiratud. Daniela sõnul tasub olukorras, kus näiteks su ülemus või kaastöötaja käitub sinu meelest täiesti ebaloogiliselt, jääda rahulikuks ja suhtuda temasse nagu väiksesse lapsesse, kes näiteks peale kolme jäätise ärasöömist ikkagi neljandat nurub, kuigi see talle kasulik pole. Tasub mõista, et võibolla näiteks su ülemuse veidi piiratud maailmas ongi see parim, mida ta teha mõistab ning nii nagu ei tohiks sa vihastuda lapse peale, ei tasu ka tema peale pahaseks saada. Tuleb püüda teist inimest mõista ning rahulikult selgitades ta õigele teele juhatada. Arvestades sellega, kui paljude oluliste inimestega Daniela oma igapäevatöös kokku puutub, on see tegelikult väga tarmukas soovitus. Nagu ta ütles, võivad inimesed arvata, et ta ei süvene kõigesse, kuid tegelikult mängib ta meta-tasandil hoopis arenenumat mängu, lastes neil teatud piirides tegutseda, nagu oma enda lastel, kes on vahel küll ekslikud, kuid südames heade kavatsustega. 

 

2. Muutusi tuleb hinnata ja armastada

Daniela tunnistab, et tema meelest on enamik inimesi ikkagi kinni suhtumises, mille kohaselt valdav osa nende elust lihtsalt juhtub nenedega. Ta soovitab olla tähelepanelik jälgida selle pilguga ka oma kaastöötajaid. Nimelt kui kuuled, et inimene räägib pidevalt pikki lugusid ja jõuab nendega tihti lõpuks välja selleni, et tema on igas loos kannataja, siis pole sellel inimesel suuri võimalusi elus edukaks saada. Daniela ütleb, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem peaks ta suutma näha enda mõju maailmale, mitte vastupidi ning seetõttu õppima hindama muutusi.

Näiteks tõi ta interneti ja sotsiaalmeedia. Ta kirjeldas pikalt seda, kuidas just interneti kui nähtuse, mida tema oma nooruspõlves ja isegi keskeas võimalikuks ei pidanud või isegi ette kujutada osanud, tulek pani ta enda proovile. Loomulikult tundis ta ka ise, et see on väliskeskkonnast tingitud muudatus ning tundis iseendas ära osa, mis soovis sellega võitlema asuda, püüdes sellele vastu töötada ning jääda standardsete lähenemiste juurde. Siis mõistis ta aga, et oluline pole mitte see, mis väliskeskkonnas toimub, vaid see, kuidas inimene sellele reageerib. Paljud asjad, mis lihtsalt “juhtuvad” teiste inimestega, võivad olla sinu jaoks võimalused, mille läbi saab nii oma elu kui ka maailma muuta. Temast sai mitte üksnes sotsiaalmeediat ja internetti mõistev ja põhimõtteliselt toetav tõenäoliselt kõige eakam firmajuht, vaid totaalne uue ajastu tehnoloogiliste lahenduste fänn ja evangelist. Pole ka ime, et just tänu sellele ongi juba 1995. aastast olnud Collistar esimene ettvõte maailmas, mis kasutab aktiivselt interentti oma müügikanalina. Kujutage nüüd ette seitsekümnendates daami kaasakiskuvat ja argumenteeritud selgitust sellest, kuidas ta on avastanud võimalusi näiteks Snapchati filtrite kasutamiseks või uuteks paremini toimivateks kampaaniateks Facebookis ja mõistate, mis ma räägin.

Muutusi tasub hinnata ja armastada ning mitte miski, mis toimub väliskeskkonnas ei määra ära tulemusi või edu. Kõige aluseks on see, kuidas sa ise nendele muutustele reageerides toimid - kas jääd kinni eilsesse päeva või näed neis võimalusi ja tegutsed.

 

3. “Shoot before you aim."

Daniela tõdeb, et strateegia ja suur pilt peab olema paigas. Kui oled ära valinud oma unistused, siis peavad need olema sul kogu aeg meeles ning iga tegevus, mida teed, peab suuremas plaanis sind nendele lähemale aitama. Mis puudutab aga taktilisi vahendeid, siis peab olema aga täiesti vaba. Kui sa igapäevases töös iga asja osas üle mõtled ja oma arutlusse kinni jääd, siis saabki sinust, nagu Daniela ütleb, üks igavene mõtleja. Pidev mõtlemine,  arutlemine ja filosofeerimine muutub väikseks igavikuks, kuhu sa langed ja see neelab kõik su homsed, ütles ta välja lihtsad sõnad, mille kaalukus mulle alles hiljem kohale jõudis

Mida siis teha? Just seda küsisin ka temalt. “Shoot before you aim,” ütles see üli-aktiivne ja särtsakas daam oma itaalia aktsendiga. Mida see täpsemalt tähendab? Kui näed võimalust, siis tegutse, mitte ära lase sellel järjekordselt mööda minna. Sa kahetsed ilmselgelt kordades rohkem asju, mida sa ei teinud, kui neid, mida tegid. Kui sul on valida, kas hiljem vabandada või enne luba küsida, siis ei tohi see kunagi olla isegi tõsiseltvõetavaks küsimuseks sinu peas. Loomulikult vali see, et tegutsed ja siis hilem vabandad, kui vaja on.

Ja Daniela käib oma sõnade kohaselt, nagu öeldakse. Näiteks, kui suurel laval keegi ütleb midagi, mida ta õigeks ei pea, siis ta mitte ei fikseeri seda oma mällu, et hiljem nelja silma all inimesele märkus teha. Ei, nii käituksid tavalised 70-nendates daamidest liidrid ja Daniela ei ole tavaline. Ta tormab lavale, sõna otseses mõttes väänab mikrofoni enda kätte ja esitab asjadest oma versiooni. Kui lisade sellele veel loomupärane kirglikkus, millega ta seda teeb, jääb enamikul inimestest suu lahti. Kui nüüd seda laiendada seda ka teistesse valdkondadesse, võib vaid ette kujutada, kui palju kiiremini tänu säärasele lähenemisele asjad liikuma hakkavad.

Kuigi Daniela lähenenemised võivad tunduda ekstreemsed, on neist kindlasti ka nii mõndagi õppida. Mitte väheoluline pole selle juures see, mida Daniela on saavutanud. Kui keegi on edukalt üles ehitanud sellise brändi ja sealjuures säilitanud elurõõmu ja aktiivsuse olles selles vanuses, siis vähemalt minu meelest on see hoiak, mida sooviks endalegi.

PS. See pilt Danielast pole küll kõige uuem, aga see oli tema soov, millele ma muidugi vastu vaielda ei suutnud :)