Viewing entries tagged
tulemuslikum õppimine

Kuidas õppida tulemuslikumalt õppima 2.0?

Kuidas õppida tulemuslikumalt õppima 2.0?

Täna jätkame meie uue koolituste metoodika tutvustamist ja räägime sellest, kuidas paremini õppima õppida.
 

5. Keskendu õppimise põhjustele.

Ka see võib tunduda täesti elementaarsena, kuid oleme suure hulga koolituste läbi viimise abil aru saanud, kui palju aitab õppijaid just see, kui nad mõtlevad läbi ja sõnastavad oma isiklikud põhjused, miks tasub uus oskus omandada. Sisuliselt ongi pigem küsimus selles, et kui osaleja ei ole põhjusi selgelt välja välja mõelnud ja välja öelnud, on tema sisemine motivatsioon uue oskuse omandamisel tunduvalt väiksem. Motivatsiooni tase toob aga kaasa kaks väga põhimõttelist tulemit: suurema keskendumise igale käimasolevale harjutusele (see puudutab eeskätt koolituse kestel läbiviidavaid harjutusi) ja teiseks oluliselt suurema sageduse iseseisval harjutamisel (osalenu lihtsalt harjutab uusi oskusi iseseisvalt tunduvalt rohkem). Tavaliselt lasemegi osalejatel need põhjused, mida uue oskuse omandamine neile isiklikult annab, nii sõnastada, välja kirjutada, välja öelda kui ka igat muud moodi nii fikseerida, et need igal juhul meeles püsiksid.

Mida saad sina teha? Enne, kui asud uute tehnikate õppimise juurde ja ka paralleelselt nende õppimisega, mõtle välja ja korda endale, mis põhjustel sa seda teed. On paratamatu psühholoogiline fakt, et keskendudes põhjustele (miks uus oskus õppida) on inimese motivatsioon kordades suurem ja õpitulemused kordades paremad kui keskendudes vaid sellele, kuidas uus oskus omandada.

 

6. Seosta õpitu sellega, mida juba valdad.

Üheks väga oluliseks osaks toimivast õppimisest on see, et suudad leida seoseid õpitava ja selle vahel, mida juba oskad. See on iseenesest igati elementaarne. Samas kätkeb meie uus lähenemine seoste leidmist ka palju laiemalt ning valdkondade üleselt. Mida see täpselt tähendab? Kohati võib tunduda päris eba-intuitiivne, et otseseid paralleele on võimalik leida ka tegevuste vahel, millel pole esmapilgul eriti palju ühist. Näiteks, kui oled professionaalne ripsmetege seotud tööde osas on võimalik täpselt sama oskusi ja mehhaanikat üle kanda erinevate kulmutehnikate omandamisele ja veelgi enam. Kui oskad näiteks väga hästi meikimist, siis on võimalik leida, luua ja tugevndada seoseid selle ja microbladingu vahel. Esmapilgul kaks täiesti erinevat tegevust, kuid oluline on just kattuvate mehhaanikate tuvastamine ja võimendamine. Peale seda, kui osalejad on harjutanud nägema sääraseid seoseid, suudavad nad kasutada märksa paremini ära nii seni õpitut kui ka omandada uusi oskusi julgemini.

Mida saad ise teha? Tuleta meelde oma tugevused ja mõtle läbi, kuidas omandasid mingi oskuse, mida praegu väga hästi oskad. Püüa leida seoseid selle ja uue omandatava oskuse vahel ka siis, kui valdkonnad on täiesti erinevad. Sagedamini kui mitte kattuvad mehhaanikad ka siis, kui tegevustel pole esmapilgul eriti palju ühist.

 

7. Kasuta õppimiseks… õpetamist.

Oleme veendunud, et kõige paremini aitab kinnistada uusi oskusi see, kui koolitusel osalenu peab andma oma teadmisi edasi kellelegi teisele. Selles olukorras rakendub mitmeid nähtusi, millest enam eelneb otsesele õpetamise protsessile. Mida see tähendab? Nimelt tekivad kasud juba sellest, kui inimene peab oma peas kogu õpitu nii ülevaatlikult ja konkreetselt struktureerima ja “selgeks mõtlema”, et ta suudaks seda edasi anda teisele inimesele. Pareto printsiibi kohaselt toimubki valdav osa tööst ära ettevalmistuse faasis ja vaid viiendik otsese õpetamise näol. Meie uus lähenemine koolitamisele mitte üksnes ei kiida heaks vaid ka igati soosib ja innustab teadmiste edasi jagamist teistele. Loomulikult ei tähenda see, et me oleksime nüüd hakanud koolitajaid koolitama, küll aga oleme veendunud, et omandatud teamisi jagades, kasvõi teistele koolitusel toimunu selgitamisel, saavad osalejad asjad iseenda jaoks veel kordades paremini selgeks.

Mida saad ise teha? Ära piirdu sellega, et keskendud vaid enda harimisele. Lepi kokku, et õpetad kellelegi selgeks need uued oskused, mida ise õpid. Esmapilgul raske või isegi võimatuna tunduv lähenemine muudab su õppimisprotsessi kordades efektiivsemaks ning su tulemused paranevad arvestataval määral. Nii veider, kui see ka poleks, ei ole ning ei pea olema õpetajad alati meeletult paremad õpilastest, keda nad õpetavad. Nende tase peab olema kõrgem, kui tihti hinnatakse üle seda, kui palju kõrgem :)

Loodetavasti on nendest mõtetest kasu, kui soovid uusi oskusi omandada.

Kuidas õppida tulemuslikumalt õppima?

Kuidas õppida tulemuslikumalt õppima?

Erinevad inimesed suudavad omandada uusi oskusi väga erineva kiirusega.  Loomulikult pole võime õppida täielikult ette määratud ning kaasasündinud. Seeõttu ongi sageli võimalik oluliselt kiirendada oma võimet uusi oskusi selgeks saada. Oleme selle uurimisega palju tegelenud ning tulenevalt sellest muutnud tunduvalt tõhusamateks ka oma lähenemist koolitustel ja kuna see on andnud tulemusi, mis ületasid kõik meie ootused, otsustasimegi neid teadmisi õppisimise kohta ka sinuga jagada.
 

1. Õpi nägema asju osadena.

Paljude tüdrukute jaoks on sageli mõne uue oskusi omandamisel suurimaks probleemiks see, et uus ja huvitav tundub olevat üks kohutavalt suur nähtus, mis tekitab lihtsalt hirmu ning mida on võimalik selgeks saada üksnes väga pikaajalise ja raske pingutuse läbi. Kui veel täpsemalt seda olukorda vaadata, näeme tavaliselt kaht etappi: kõigepealt tundub mingi uus asi väga kütkestav ja kui inimene seda seetõttu natuke lähemalt uurima hakkab, siis saab ta aru, kui meeletult keerukas see on ning tavaliselt loobuki ta uue asja omandamisest just sellest etapis. Nii on see sageli mistahes uue oskuse omandamise puhul alates uutest keeltest kuni kasvõi microblading-u või kulmutehnikateni.

Mida saad teha? Õpi nägema asju osadena. Ära püüa mitte mingil juhul saada kõike selgeks korraga. Alusta sellest, et lammutad uue oskuse lõikudeks ja keskendud sellele, et need ükshaaval omandada.

 

2. Erista olulist ebaolulisest.

Kui muutsime oma lähenemist koolitamisele ProBrows, siis tegime seda otseselt võttes eeskuju Apple-ist. Siinkohal ei puuduta see vaid ilusat disaini, mida oleme samuti alati kõrgelt hinnanud, vaid ka sisu. Nimelt kiidetakse sageli koolitusi selle eest, et nende käigus õpitakse ära väga paljud erinevad asjad uue oskusega seoses. Loobumise säärasest mõtteviisist. Miks? Sellepärast, et nii on võimalik jõuda vaid selleni, et palju osi uuest oskusest on enam-vähem selged.

Valisime Apple-i stiilis lähenemise, mille puhul tegime ise väga palju tööd ära tuvastamaks, mis on need üksikud võtmeoskused, millest tulemus kõige suuremal määral sõltub ning arendamise nende õpetamise tipp-tasemele. Avastasime, et siingi toimib väga otseselt 80:20 põhimõte, mille kohaselt 20% oskustest määravad ära 80% tulemustest. Just nende osa-oskuste eraldi välja toomine ning maksimaalne keskendumine neile aitas muuta koolitamise tunduvalt efektiivsemaks.

Mida saad sina teha? Uue oskuse omandamisel küsi endalt: “Mis on need üksikud põhilised osad sellest, mis määravad ära tulemuse kõige suuremal määral?”. Pühenda valdav osa oma õppimise ajast nende oskuste omandamisele.
 

3. Oska hinnata proffessionaalsust ja leia õige õpetaja

Kui sa leiad endale õige õpetada, siis võib su õppimise protsessi pikkus lüheneda dramaatiliselt. Käime ise pidevalt uutel kursustel ja leiame võimalusi õppimiseks professionaalide käe all, sest see on siiani kõige parem viis aja (ja tegelikult ka raha) kokkuhoiuks uute oskuste omandamisel. Miks? Peamiselt selle pärast, et proff juba teab, mis lõigud on olulised ning aitab nendele keskenduda. Peamiseks probleemiks iseseisva õppimise puhul ongi see, et õppija jõuab küll faasist, kus ta isegi ei tea kõiki osa-oskusi, mis tal omandada vaja on, faasi, kus ta saab aru, mida kõike tal on uue oskuse omandamiseks vaja ära õppida ja jääb sellesse kinni. Just proff saab sulle konkreetselt öelda, mis on kõige tähtsamad asjad, mille ära õppimine sind ka päriselt kõige kiiremini edasi aitab. Profid on ise selle tee läbi käinud ja enamasti ka päris palju oma vigadest õppinud. Nad on jõudnud tasemeni, kus nad näevad asju teisiti.

Mida saad sina teha? Leia endale õige õpetaja, kellelt õppida. Ja siinkohal anname veel ühe praktilise soovituse. Nii nagu Alexi Wasser (kelle huvitavad videod leiad siit) ütleb: “You can be a master at something, but it’s a completely different skill to be able to teach someone something. Teaching takes patience and the art of communicating clearly.”. Seega soovitamegi leida endale õpetaja, kes vastab kahele kriteeriumile: ta on olnud samasuguses olukorras nagu sina ning pidanud omandama uued oskused ja lisaks sellele on ta ka tuntud kui hea õpetaja.

 

4. Ära karda alustada rasketest asjadest

Oleme harjunud sellega, et kõigepealt tuleb õppida selgeks tähed, siis moodustada nendest 2-3 tähe pikkuseid sõnu jne. See on traditsiooniline lähenemine ja oleme nüüd valinud oma koolitustel täpselt vastupidise tee. Nimelt, usume, et kui inimene suudab omandada teatud oluliselt keerukamad oskused, siis kaasneb nendega ka paljude lihtsate oskuste omandamine. Teatavas mõttes võib võrrelda seda näiteks malemänguga, milles peale esialgsete käikude selgeks tegemist ei alusta me mitte traditsiooniliste avangutega, vaid väga palju keerukamte lõpp-mängudega, mis pärinevad tõeliste meistrite vahelistest partiidest. 

Ülesannete järjestus on kriitilise tähtsusega ja nende sõna otseses mõttes ümber pööramine annab vahel väga häid tulemusi. Võid ise mõelda, kuivõrd palju lihtsam on teha midagi algelist, kui oled juba suutnud ära teha midagi tunduvalt keerukamakt.

Mida saad ise teha? Kui oled tuvastanud, mis on uue oskuse juures käige tähtsamad komponendid, ära karda alustada ebatraditsioonilselt ning võtta esimeseks ette raskemad harjutused. Oleme näinud, et inimesed saavad sellega edukalt hakkama palju enam kui nad ise alguses on julenud arvata ning peale seda on mitmete teiste harjutuste teostamine juba tunduvalt lihtsam.

Kuidas selle kõigega siis ikkagi edukalt toime tulla?

See postitus jätkub homme ja kui loed ka teist poolt, saad kindalsti sellest täielikuma pildi.